Friday, August 9, 2013

ಈ ಬಂಧನ...


ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ 
ಬರೆದೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಕತೆಯ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅರಮನೆಗೆ
ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರಲಿ 

ನಾ ನೆಲವು ನೀನೆ ತಾರೆ 
ಎಂದೂ ಎಟುಕದ ಬಂಧವೂ  
ನೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಾ ಕತ್ತಲು 
ಬೆರೆವುದೆಂತಿದು ತ್ರಾಸವೂ 

ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಬಾಲಿಶ 
ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಭಾಗಶಃ 
ಹಣತೆ ಸಾಲು ಮರಣಿಸಿ 
ಶ್ರಾದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಗುವಿಗೆ 

ನೀರ ಹನಿಗಳು ಇಂಗಿ ಹೋಗಿವೆ 
ಬರಡು ಭೂಮಿಯು ಈ ಮನ 
ನೀನೆ ಬರದೆ ದೀಪವೆಲ್ಲಿದೆ 
ಬಾಳು ಬರಿಯ ಕಾನನ 

ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ 
ಬರೆದೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮಕತೆಯ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅರಮನೆಗೆ
ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರಲಿ... ಹೇಗೆ ನಾನು ಬರಲಿ... 

No comments:

Post a Comment