Thursday, March 17, 2011

ನೀನಿಲ್ಲದೆ

ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಹೃದಯ ದೇವರಿಲ್ಲದ ದೇಗುಲದಂತೆ 
ಏಕಾಂತದಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಸುಖಾಂತ್ಯ ನೀಡುವೆಯಾ ಓ ಒಲವೇ..

ಮುಂಜಾವಿನ ನಸುಬೆಳಕಲಿ, ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಏಕಾಂತದಿ 
ನಿನ್ನದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಕನವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೃದಯ
ಬಸವಳಿದು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿ 
ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವರ್ತಮಾನದಿ
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆ, ಜೊತೆಯಾಗು ಬಾ ಪ್ರೇಮಧಾರೆಯ ಸುರಿಸಿ...

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕೈದಿಯಾಗೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಮರೋಗಿಯಾಗಿಹೆ ನಾ
ಪ್ರೇಮಬಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿ ಉಳಿಸು ನನ್ನನು....   

No comments:

Post a Comment