Wednesday, June 26, 2013

ಹಿತವಚನ...(!)


ಮರ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಮರ ಹತ್ತುವುದೇ ಲೇಸು
ಹಣ್ಣೆ ಲೇಸಯ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ

ಕಾಯೋ ಕೆಲಸವು ಕಷ್ಟ
ಕೇಳದ ಹೃದಯವಿದು ದುಷ್ಟ
ಕಾಲವಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ

ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ
ಕೊನೆಗೆಲ್ಲಿದೆ  ಅರ್ಥ
ದುಡಿಮೆಯೇ ಬೇಕಯ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಯಾರ್ ಗಿಂತ

ಮರ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಮರ ಹತ್ತುವುದೇ ಲೇಸು
ಹಣ್ಣೆ ಲೇಸಯ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ 


No comments:

Post a Comment