Tuesday, May 3, 2011

'ಪ್ರೀತಿ ಗೂಡು..'

ನನ್ನ ಮನದ ಬನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೂಡಿಗೆ
ಕಲ್ಲೊಡೆದವರಾರು...
ನನ್ನ ಒಲವ ಚೆಲುವ ಲೋಕದಲಿ 
ಕಂಪನಗೈದವರಾರು...
ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನ್ನಾಟ, ಇದೇಕೋ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾಟ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸರಿಯೇ...

ಕಾಲಡಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿದು
ಎದೆಯು ನಡುಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ
ನೀನಿರದ ಬಾಳು ಬಾಳೋ ಶಕ್ತಿ
ನನಗೆಂದೂ ಇಲ್ಲದೇ...
ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನೆಂದು ಬದುಕೆನು ಪ್ರಾಣವೇ ಇಲ್ಲದೇ...
ಕನಿಕರಿಸೆ ಹೇ ಒಲವೇ ದೀನ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ...

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ನನ್ನ ನುಂಗಿ ಹೋದರೂ
ಶಿಖರಗಳೇ ಧರೆಗಿಳಿದು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೂ
ನಿನಗಾಗೇ ಮಿಡಿವುದು ಹೃದಯ ಅನವರತ ಒಲವೇ...
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸೀಳಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೇ ನೀ ಕಾಣುವೇ...
ನನ್ನೆದೆಯ ಮೊದಲ ತೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನು 
ನೀ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಉಳಿಸೇ......................!

No comments:

Post a Comment