Tuesday, September 24, 2013

ಮಸಣ...

ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಲಾಗದೆ 
ರೆಕ್ಕೆ ಪಟಪಟ ಬಡಿದಿದೇ...
ಪ್ರೇಮ ಜೀವವು ವಿರಹ ತಾಳದೆ 
ವಿಲವಿಲನೆ ನಲುಗಿದೇ... 

ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ 
ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ...
ಪ್ರಾಣ ಹರಣದ ವೇದನೆಯಲಿ 
ಮನದಿ ಮರಣದ ಕಾತರ... 

ಮನದ ಭಾವಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಯು 
ವಿರಹದಾಟಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಣೆಯು...
ಹಣೆಬರಹವ ಗೀಚಿದಾತ 
ತಾನು ನಗುತ ಕೂತಿಹ... 

ಬರದ ಛಾಯೆಯು ಮನದಲಿಹುದು 
ನಗುವ ಛಾಯೆಯು ಮೊಗದಲಿಹುದು...
ಕಂಡ ಕನಸಲಿ ನೀನೇ ಇಲ್ಲ 
ಒಂಟಿ ಪಯಣವು ಬಾಳಲೆಲ್ಲ...

ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಲಾಗದೆ 
ರೆಕ್ಕೆ ಪಟಪಟ ಬಡಿದಿದೇ...
ಪ್ರೇಮ ಜೀವವು ವಿರಹ ತಾಳದೆ 
ವಿಲವಿಲನೆ ನಲುಗಿದೇ...


No comments:

Post a Comment