Friday, March 23, 2012

ನೆನಪಾಗದಿರು ಓ ನೆನಪೇ...


ನೀ ಒಂದು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ
ನನ್ನ  ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲಿ 
ತಿರುವಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೂ ಮತ್ತದೇ ತಿರುವಿನ ನೆನಪು
ಮರೆವೆನೆಂದರೂ ಮರೆಯಲಾಗದೆ ತಿರು ತಿರುಗೋ ನೆನಪು
ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಾ ಮರೆಯದ ನೆನಪ...

ನೆನಪಿದು ಕೊಲ್ಲುತಿಹುದು, ಅಳಿಸುತಿಹುದು
ಇದು ಕೊಲೆಪಾತಕ ಉಗ್ರ ನೆನಪು
ಮರೆವೆನೆಂದರೂ ಮರೆಯಲಾಗದೆ
ಕಾಡಿಸುವ ಕಹಿ ನೆನಪು..

ನೆನಪಾಗದಿರು ಓ ನೆನಪೇ
ಬೇಡ ಎನಗೆ ಸಂಕಟದ ನೆನಪು 
ಸುಂಕ ನೀಡುವೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರದಿರು ನೆನಪೇ
ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿ..

ನೀ ಒಂದು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ
ನನ್ನ  ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳಲಿ ...


No comments:

Post a Comment